Mindfulness

Mindfulness

‘Mindfulness of aandachtstraining betekent, opmerkzaam zijn op een specifieke manier, namelijk: met inzet in het hier en nu, en zonder te oordelen.’ Jon Kabat- Zinn